Styrelse - 2017/2018

Monica Movell

Ordförande
Klarbärsvägen 64, 181 67 Lidingö
Tel: 073-5738048

Tomas Lagerhed

Vice ordförande
Talltunet 19, 181 48 Lidingö
Tel: 070-2922018
 

Stefan Ternvald

Kassör & Webbansvarig
Törners väg 140, 181 57 Lidingö
Tel: 070-7506474

 

Åke Wilhelmsson

Sekreterare
Pyrolavägen 24, 181 60 Lidingö
Tel: 073-4270218
 

Vanja Gröndahl

Ledamot
Larsbergsvägen 13, 181 38 Lidingö
Tel: 08-7651055
 

Ingrid Hűbner

Suppleant
Lillåkersvägen 35, 181 59 Lidingö
073-7072227

Kontaktuppgifter till styrelsen