Handledare


Om du har något problem kan du kontakta en handledare enligt nedan.

OBS! Vi hjälper inte till med Windows Vista och/eller Windows XP. Dessa operativsystem säkerhetsuppdateras inte längre av Microsoft.

Kontaktväg
T = via telefon
H = hembesök* i mån av tid. Arvode enl. överenskommelse

OBS! Det finns inga garantier för att dina problem blir lösta genom att du kontaktar en handledare.
Genom att ta hjälp av en handledare har du förbundit dig att:

     - på egen risk följa handledarens råd.
     - ha samtyckt till att handledaren inte kan göras ansvarig på något sätt för eventuella           

       fel, misstag, dataförluster eller annan skada.
* Hembesök görs upp privat mellan handledare och medlem, och är därmed inte en del av föreningens verksamhet.

HandledareTelefonKontaktväg
Monica Movell070-5738048T
Tomas Lagerhed070-2922018T, H
Stefan Ternvald070-7506474T, H
Åke Wilhelmsson073-4270218T, H
Vanja Gröndahl08-7651055T
Eva Jadeborg--
Birgitta Malmstedt070-2339251T
Kjell Samuelsson08-7678719T
Håkan Vidal08-7673262T
Julie Vidal08-7673262T
Kerstin Norberg08-6673509T, H
Kjell Samuelsson08-7678719T