Medlemsförmåner
  • Föreläsning varje måndag under vår- och hösttermin.
  • Individuell handledning i vår lokal i Mötesplatsen.
  • Fri individuell support i 30 minuter via telefon eller på distans med dator, surfplatta eller smartphone. Kontakta någon av våra handledare.
  • Nyhetsbrev varje månad under vår och hösttermin med info och tips.
  • Frågelåda. Mejla till fraga.seniornet@gmail.com
  • Gratis videokurser i Windows & Office-programmen: https://seniornet.se/medlemskap/office-utbildning/
  • Rabatter: https://seniornet.se/medlemskap/rabatter/
  • ALLT detta för endast 250 kr per kalenderår.

Läs om vår verksamhet här och bli medlem här

Kalendarium HT-2023

Höstterminen startar den 18 september

Allt om höstens föreläsningar och tematräffar kan du nu läsa om i kalendern ovan.

Varmt välkomna till höstterminen!