Med anledning av coronaviruset har Seniornet Lidingö beslutat 

STÄLLA IN ALL VERKSAMHET TILLS VIDARE
 

Så snart ny information föreligger kommer den att delges här.

                                                      Senast uppdaterad 23 mars kl.09:00

SeniorNet Lidingö (SNL) är en lokalförening inom SeniorNet Sweden, en förening för dig som är 55+ som vill lära dig använda dator, surfplatta eller smartphone.
   Lidingöföreningen startade sin verksamhet 1998 och har för närvarande cirka 240 medlemmar. Vi arrangerar föreläsningar, handledning och tematräffar där vi själva ställer upp ideellt enligt principen seniorer lär seniorer.
   För närmare beskrivning se under PROGRAM i menyn ovan. Välkommen till vår gemenskap!

Våra öppna föreläsningar sker i stadshusets Sessionssal,
en trappa ner från gatuplanet. OBS! Vårterminen 2020 börjar vi kl.10:30.

Handledning och tematräffar sker i Mötesplats Centrums lokal i stadshuset, som ligger i gatuplanet (mitt emot restaurangen).

VÄLKOMNA!