SeniorNet Lidingö (SNL) är en lokalförening inom SeniorNet Sweden, en förening för dig som är 55+ som vill lära dig använda dator(PC), surfplatta eller smartphone.
   Lidingöföreningen startade sin verksamhet 1998 och har för närvarande cirka 250 medlemmar. Vi arrangerar föreläsningar, handledning och tematräffar där vi själva ställer upp ideellt enligt principen seniorer lär seniorer.
   För närmare beskrivning se under PROGRAM i menyn ovan. Välkommen till vår gemenskap!


 

OBS! VIKTIG INFORMATION!

Med anledning av att Lidingö Stadsbibliotek under hösten flyttar till Lidingö Stadshus, måste också SeniorNet flytta till nya lokaler.
Fr.o.m. hösten 2019 kommer vi således, för vår handledning och våra tematräffar, att hålla till i Mötesplats Centrums nya lokaler i stadshuset. De öppna föreläsningarna kommer att
ske i stadshusets stora sessionssal.
 

Vi återkommer här i början av augusti med mer information om våra nya  lokaler och vårt höstprogram.
Verksamheten startar måndag 16 september.
Sprid gärna denna information.

 
Med önskan om en fin sommar
Styrelse och Handledare i SeniorNet Lidingö