Vi kan nu träffas fysiskt i vår lokal Mötesplatsen i Lidingö stadshus. Gäller handledning och tematräffar.

VARNING! Det är dags igen för mörka krafter att ge sig på godtrogna människor i syfte att lura av dem pengar. Redan nu har ett antal försök genomförts. Vi kommer alla att så småningom bli kallade till Covid-vaccination via press och radio och även via telefon från exempelvis vårdcentral. Vi vill varna våra medlemmar för samtal, då den uppringande begär information om bankkonto och andra åtkomstuppgifter såsom Bank ID.
Lämna inte ut något till någon på telefon och betala inte för en kommande vaccination. 
Mer information finns att hitta på 1177, se länk nedan
Bedragare påstår att de är från 1177 Vårdguiden - 1177 Vårdguiden

Polisen varnar för vaccinbedrägerier
Polisen varnar för att bedragare kan komma att försöka sko sig inför att vaccineringen av covid-19 drar i gång. Till exempel genom att försöka ta betalt för vaccinering.
– Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19, så alla försök till kommunikation där du ska betala in någonting är ett bedrägeri.
Tidigare under pandemin har bedragare bland annat försökt att ta betalt för smittspårning, eller i telefonsamtal sagt åt personer att legitimera sig med bank-id för att de ska få information om sitt hälsotillstånd.
Vaccineringen öppnar upp för nya bedrägeriförsök.
– Vi bedömer att det är som absolut känsligast just nu, innan det finns etablerade hemsidor där man normalt sett ska söka sin information. Det ger öppningar och möjligheter för bedragare att ge sig ut och börja fiska på nätet på olika sätt.

Exempel:
• Man ringer och vill boka tid för vaccination - och ber om bankid verifikation.
• Man ringer och påstår att den uppringde blivit spårad som troligt smittad.
   Man anger ett datum för hembesök då man kommer på saneringsbesök iförda skyddskläder. Bankid verifikation behövs för att kunna skicka över skyddskläder till den uppringde.
• Man ringer och påstår att man företräder 1177 vårdguiden - och ber om bankid.

Besöksstatistik:
Sedan vår nya hemsida startade den 1 April-2014 har vi haft 36121 besök.


(Uppdaterad maj-2021)