Åke Wilhelmsson, mångårig handledare och styrelseledamot som verkat i föreningen ända sedan starten år 1998, har i samband med 20-årsjubiléet beskrivit föreningens utveckling enligt nedan:
 
SeniorNet Lidingö 20 År
 
En återblick av Åke Wilhelmsson
 
"Den 27 mars 1998 var jag, för första gången på Lidingö Stadsbibliotek för att lyssna till vad Vivi-Ann Lundeberg, Karin Åkerblom och Git Lundeberg hade för idéer om datorer och Internet.
Deras upplägg var mycket intressant. Jag kunde bara lite mer än de som inte kunde något alls! Men det räckte för att Vivi-Ann, Karin och Git skulle hålla mej kvar i verksamheten.
 
Vi började driva verksamhet under våren 1998. Jag vill minnas att vi hade 8 träffar med intresserade deltagare från vår ö.
 
I september fortsatte vi efter sommaruppehåll kl. 9 varje måndag och ibland även på fredagarna. På den tiden hade vi inga bärbara datorer utan vi fick använda några av bibliotekets stationära. Några deltagare kunde ställa upp som handledare.
Vi insåg att våra besökare bestod av de som nästan inte kunde något alls, de som kunde en del och de som var ganska duktiga. Vår ambition var att varje ”grupp” skulle ha med sig någon ny lärdom hem efter varje pass.
 
Den 8 mars 1999 konstituerade vi föreningen ”på riktigt” med namnet SeniorNet Lidingö och utsåg Git Lundeberg till ordförande.
Antalet medlemmar vid starten var ca 70 stycken.
 
Vi var den första klubben som bildades i Sverige men fick snart sällskap av fler på olika håll i landet.
 
Åren gick och förutsättningarna förändrades. Vid flera tillfällen uppvaktade vi kommunstyrelsens ordförande med önskemål om ekonomiskt bistånd till egna föreningsdatorer, alternativt om att få tillgång till kommunens datasalar som hade lediga tider. Resultatet var alltid detsamma: oförstående och kalla handen trots våra påpekanden att samhället på sikt skulle ha nytta av att så många som möjligt kunde ta del av den nya tekniken.
 
Vi försökte också få använda lokaler i Larsberg och dåvarande Teologiska Högskolans lokaler vid Kottlavägen. Men det slutade alltid med att vi fortsatte på Stadsbiblioteket. Även om inte alla där till en början var översvallande glada av vår ”ockupation” av lokaliteterna så fanns det bibliotekarier som insåg nyttan av vår verksamhet och gjorde allt de kunde för att hjälpa oss med tillgång till lokaler och datorer.
En bibliotekarie som hjälpte oss mycket var Eva Flygare.
 
Vid ett tillfälle lyckades vi köpa in ett tiotal begagnade datorer. Men det blev stora problem med att transportera och förvara dem på annat håll på ön mellan passen.
Så det experimentet blev ej gammalt.
 
Många personer som gjort stora insatser under årens lopp borde räknas upp här men jag skall begränsa mig till några. Jan Malmstedt, Jan Rissler, Vanja Gröndahl,
Eva Jadeborg, Monica Movell, Tomas Lagerhed och Stefan Ternvald.
 
Utöver allt kunnande som Jan Malmstedt förde med sig in i föreningen minns man särskilt hans enorma arbete med den motion om SNS stadgar som Lidingöföreningen skickade till Riksföreningen Seniornet Swedens (SNS) årsmöte. Tidigare stadgar hade framförallt haft svagheter när det gällt direkt-anslutna medlemmars rättigheter kontra de anslutna föreningarnas.  Det förslaget kom att utgöra grundbulten i den stadga som senare arbetades fram och antogs.
 
På  motsvarande vis lämnade Jan Rissler outplånligt spår efter sig när han som vår representant i SNS styrelse röjde upp och bringade reda i riksföreningens ekonomi.
 
Vanja Gröndahl har under många år varit en sekreterare som utan att göra något väsen av sig sett till att vår verksamhet varit väl dokumenterad och sparad.
 
Eva Jadeborg har under många år med sin sakkunskap och sitt goda omdöme sett till att det alltid rått den bästa ordning i våra rutiner och vår ekonomi.
 
Med Tomas Lagerheds och Stefan Ternvalds inträde i SNL tycker jag att vi kom in i en ny era. Med deras kunnande, ambitioner, deras outtröttliga engagemang och tålamod har de lyft vår kunskaps-förmedlande verksamhet till nya höjder.
 
Stefan har också skapat oss en mycket väl fungerande hemsida.
 
Monica Movell visade mycket snart att hon med sin förmåga att ta till sig ny kunskap, analysera läget och komma med idéer om vad som borde förändras skulle bli den perfekta ordföranden hos oss.
 
Men det finns flera personer som gjort och gör en uppskattad insats för vår trivsel.
Det är de som bjuder oss på nybakade bullar och kaffe när vi startar och avslutar våra terminer. Tack alla ni!
 
Mycket mer skulle kunna skrivas om vår historia och många fler borde få komma fram i rampljuset men redan detta har blivit längre än avsett så nu drar jag streck och stänger datorn för idag.
"