Handledare

Om du har något problem kan du kontakta en handledare enligt nedan.

Följande handledare kan göra hembesök* i mån av tid:
Tomas Lagerhed, Stefan Ternvald, och Kerstin Norberg.
Arvode enl. överenskommelse.
OBS! Det finns inga garantier för att dina problem blir lösta genom att du kontaktar en handledare.


Genom att ta hjälp av en handledare har du förbundit dig att:
     - på egen risk följa handledarens råd.
     - ha samtyckt till att handledaren inte kan göras ansvarig på något sätt för eventuella fel, misstag, dataförluster eller annan skada.


* Hembesök görs upp privat mellan handledare och medlem, och är därmed inte en del av föreningens verksamhet.

OBS! Vi hjälper tyvärr inte till med datorer som har Windows XP och/eller Windows Vista. 
         Dessa operativsystem uppdateras inte längre av Microsoft, och utgör därför en säkerhetsrisk.