Handledare

Om du har något problem kan du kontakta en handledare enligt nedan.

 

 
 


Följande handledare kan hjälpa till vid hembesök mot en överenskommen avgift:

  • Tomas Lagerhed (mobil, surfplatta och dator)
  • Olle Bratt (mobil, surfplatta, dator samt även Mac)
  • Jan Holtz (mobil, surfplatta, dator samt även Mac)
Hembesök görs upp privat mellan handledare och medlem och är därmed inte en del av föreningens verksamhet.

Övriga handledare kan hjälpa till via telefon/mejl i mån av tid.

OBS! Det finns inga garantier för att dina problem blir lösta genom att du kontaktar en handledare.


Genom att ta hjälp av en handledare har du förbundit dig att: 
  • på egen risk följa handledarens råd. 
  • samtycka till att handledaren inte kan göras ansvarig på något sätt för eventuella fel, misstag, dataförluster eller annan skada.  

OBS! Vi hjälper inte till med datorer som har operativsystemen Windows XP, Windows Vista och Windows 7 installerat, då dessa system ej längre uppdateras av Microsoft och därmed utgör en säkerhetsrisk.