Handledare

Om du har något problem kan du kontakta en handledare enligt nedan.

Följande handledare kan göra hembesök* i mån av tid:
Stefan Ternvald, Tomas Lagerhed, Kerstin Norberg,
och Olle Bratt (Mac)
.

Arvode enl. överenskommelse.
OBS! Det finns inga garantier för att dina problem blir lösta genom att du kontaktar en handledare.


Genom att ta hjälp av en handledare har du förbundit dig att:

    - på egen risk följa handledarens råd.
    - samtycka till att handledaren inte kan göras ansvarig på något sätt
      för eventuella fel, misstag, dataförluster eller annan skada.  


* Hembesök görs upp privat mellan handledare och medlem, och är

   därmed inte en del av föreningens verksamhet.

                                                                                                                       OBS! Vi hjälper tyvärr inte till med datorer som har Windows XP och/eller
                                                                                                                       Windows Vista. Dessa operativsystem uppdateras inte längre av
                                                                                                                       Microsoft, och utgör därför en säkerhetsrisk.