Handledare

Om du har något problem kan du kontakta en handledare enligt nedan.

Endast en del handledare gör hembesök*, eller hjälper till på distans med uppkoppling via dator till dator, smartphone och surfplatta, i mån av tid: Tomas Lagerhed, Stefan Ternvald, Kerstin Norberg,
och Olle Bratt (Mac)
.
Övriga hjälper till via telefon/mejl.
Arvode enl. överenskommelse (utöver de fria 30 min) .
OBS! Det finns inga garantier för att dina problem blir lösta genom att du kontaktar en handledare.


Genom att ta hjälp av en handledare har du förbundit dig att:

    - på egen risk följa handledarens råd.
    - samtycka till att handledaren inte kan göras ansvarig på något sätt
      för eventuella fel, misstag, dataförluster eller annan skada.  


* Hembesök görs upp privat mellan handledare och medlem, och är

   därmed inte en del av föreningens verksamhet.

OBS! Vi hjälper inte till med datorer med Windows XP och Windows Vista
då dessa system ej längre uppdateras av Microsoft, och utgör därmed en säkerhetsrisk.