Handledare

Om du har något problem kan du kontakta en handledare enligt nedan.

Endast en del handledare gör hembesök*, eller hjälper till på distans med uppkoppling via dator till dator, smartphone och surfplatta.
Tomas Lagerhed, Stefan Ternvald och Olle Bratt (även Mac).

Övriga hjälper till via telefon/mejl. Allt sker i mån av tid.
Arvode enl. överenskommelse vid hembesök.
OBS! Det finns inga garantier för att dina problem blir lösta genom att du kontaktar en handledare.


Genom att ta hjälp av en handledare har du förbundit dig att:

    - på egen risk följa handledarens råd.
    - samtycka till att handledaren inte kan göras ansvarig på något sätt
      för eventuella fel, misstag, dataförluster eller annan skada.  


* Hembesök görs upp privat mellan handledare och medlem, och är

   därmed inte en del av föreningens verksamhet.

OBS! Vi hjälper inte till med datorer som har Windows XP, Windows Vista och Windows 7 installerat,
då dessa system ej längre uppdateras av Microsoft, och därmed utgör en säkerhetsrisk.