Styrelse - 2019/2020

Stefan Ternvald

Ordförande & Webbredaktör
Törners väg 140, 181 57 Lidingö
Tel: 070-750 64 74

 

Tomas Lagerhed

Vice ordförande
Talltunet 19, 181 48 Lidingö
Tel: 070-292 20 18
 

Kerstin Norberg

Sekreterare
Källängsvägen 81, 181 44 Lidingö
Tel: 08-667 35 09
 

Eva Hinnerich

Kassör
Bodalsvägen 20, 181 37 Lidingö
Tel: 08-643 23 14
 

Anita Silvegård

Ledamot
Larsbergsvägen 17, 181 38 Lidingö

Jan Ekberg

Ledamot
Grantunet 12, 181 48 Lidingö
Tel: 08-767 68 82
 

Ingrid Hűbner

Suppleant
Lillåkersvägen 35, 181 59 Lidingö
073-707 22 27

Vid årsmötet den 11 mars-2019 tackade Monica Movell för sig efter fem års ordförandeskap. SNL tackar Monica för ett mycket väl utfört uppdrag!
Vid årsmötet den 11 mars-2019 tackade Monica Movell för sig efter fem års ordförandeskap. SNL tackar Monica för ett mycket väl utfört uppdrag!