Styrelse - 2020/2021

Stefan Ternvald

Ordförande & Webbredaktör
Törners väg 140, 181 57 Lidingö
Tel: 070-750 64 74

 

Tomas Lagerhed

Vice ordförande
Talltunet 19, 181 48 Lidingö
Tel: 070-292 20 18
 

Kerstin Norberg

Sekreterare
Källängsvägen 81, 181 44 Lidingö
Tel: 08-667 35 09
 

Eva Hinnerich

Kassör
Bodalsvägen 20, 181 37 Lidingö
Tel: 08-643 23 14
 

Per Olof Stenberg

Ledamot
Idunavägen 20, 181 61 Lidingö

Jan Ekberg

Ledamot
Grantunet 12, 181 48 Lidingö
Tel: 08-767 68 82
 

Ingrid Hűbner

Suppleant
Lillåkersvägen 35, 181 59 Lidingö
073-707 22 27