Styrelse - 2018/2019

Monica Movell

Ordförande & Sekreterare
Klarbärsvägen 64, 181 67 Lidingö
Tel: 073-573 80 48

Tomas Lagerhed

Vice ordförande
Talltunet 19, 181 48 Lidingö
Tel: 070-292 20 18
 

Stefan Ternvald

Kassör & Webbansvarig
Törners väg 140, 181 57 Lidingö
Tel: 070-750 64 74

 

Kerstin Norberg

Ledamot
Källängsvägen 81, 181 44 Lidingö
Tel: 08-667 35 09
 

Eva Hinnerich

Ledamot
Bodalsvägen 20, 181 37 Lidingö
Tel: 08-643 23 14
 

Ingrid Hűbner

Suppleant
Lillåkersvägen 35, 181 59 Lidingö
073-707 22 27

Kontaktuppgifter till styrelsen
Kontaktuppgifter till styrelsen
Åke Wilhelmsson avtackas efter lång och trogen tjänst i styrelsen.
Åke Wilhelmsson avtackas efter lång och trogen tjänst i styrelsen.