Program för utskrift - Höstterminen 2023
Du laddar ner dokumentet till din egen dator, där du sedan väljer att läsa på skärmen eller att skriva ut.
OBS! När du laddar ner en fil till datorn, hamnar den alltid i mappen "Hämtade filer".
                                                                                                                                                     

  Senast uppdaterat 2022-12-30

Den världsberömda fotografen och Lidingöbon Leif-Erik Nygårds har varit vår gästföreläsare. Han berättade om sitt liv som fotograf. Ca. 60 personer kom och lyssnade på denna mycket intressanta och uppskattade föreläsning.