• Så här skaffar du ett Gmail-konto. Klicka på länken nedan och fyll i uppgifterna.

https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount&hl=sv

Tips!

  • Några mycket användbara kort-kommandon i Windows:

         Ctrl+C    Kopiera (Copy)
         Ctrl+V    Klistra in (Paste)
         Ctrl+X    Klipp ut (Cut)
         Ctrl+Z    Ångra senaste (Undo)
         Win+D   Visa Skrivbordet (Desktop)
         Ctrl +    Förstorar skärmen
         Ctrl -     Förminskar skärmen