Här finner du tidigare program som vi genomfört
Du laddar ner dokumentet till din egen dator, där du sedan väljer att läsa på skärmen eller att skriva ut.
OBS! När du laddar ner en fil till datorn, hamnar den i mappen "Hämtade filer".